Предупреждават със стикери нередовните шофьори

Предупреждават със стикери нередовните шофьори

Продължава акцията срещу неправилното паркиране в гр. Мездра, която стартира миналата седмица. Само за три дни работната група, определена със заповед на кмета на общината, е установила 71-о моторни превозни средства (МПС), които са паркирани в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра.

На страничното стъкло зад шофьора на неправилно паркираните коли са поставени стикери с предупредителни надписи: „Паркирали сте неправилно!“, "Автомобилът е маркиран в нарушение на Наредба №1 на ОбС - Мездра" и "При повторно нарушение ще ви бъде съставен акт!", а регистрационният номер и марката на МПС са вписани в специален регистър, в който са отбелязани мястото и времето на констатиране на нарушението.

От контролния екип уточняват, че на автомобили, паркирани пред дома на собствениците на колите върху тревни площи, които не са пригодени за движение на пешеходци, няма да бъдат поставяни предупредителни стикери.

Междувременно на трима водачи е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по Наредба №1 за неправилно паркиране на улица "Димитър Благоев", което беше установено от служители на Община Мездра в края на миналия месец. На други шестима водачи са изпратени уведомителни писма да се явят в законоустановения срок в Община Мездра, за да си получат акта за извършеното нарушение.

Проверките за неправилно паркиране в гр. Мездра ще продължат и занапред.

 
2020-08-17 13:25:30