Ученици посетиха голямо земеделско стопанство

Ученици посетиха голямо земеделско стопанство

Ученици и възпитатели от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Мизия бяха на посещение в земеделското стопанство на Пламен Онцов в с. Софрониево.

Децата посетиха оранжерии за зеленчуци, градините, в които се отглеждат дини, пъпеши, малини и пакетажния цех на стопаните. Обиколката в с. Софрониево продължи с посещение на средновековния храм "Свети Никола", като на място бе изнесена историческа беседа от г-жа Валя Войкина. Разходката завърши с обяд на открито и незабравими емоции от преживяното. Мероприятието е част от инициативата "Да опознаем местата в моята община".


сн.1
сн.3
сн.4


2020-08-16 09:08:41