Троен празник в ОУ “Христо Ботев”- Остров

Троен празник в ОУ “Христо Ботев”- Остров

На 18 февруари 1913 г. отваря врати новопостроената училищна сграда в с. Остров, за да приюти под своя покрив съществуващото вече училище „Христо Ботев”, което по онова време се е радвало на своята 56 годишна история.Сто години по-късно, на 18 февруари 2013 г. бивши и настоящи учители и възпитаници на училището се събраха, за да отбележат три празника – 165г. от рождението на Христо Ботев, 156г. СОУ „Христо Ботев”,  и 100 г.училищна сграда.

Празничното настроение на островчани споделиха много гости, сред които кметът на община Оряхово – Росен Добрев, председателят на ОбС – Ивайло Вагенщайн, кметът на с. Остров – Галилей Гръблев, директорът на Дирекция „АООКСХД” – Камелия Мерджева, гл. експерт „Образование” – Петя Еленкова, настоящи и бивши директори и учители на училища, родители и ученици.

След тържественото откриване на празника, с посрещане на училищното знаме и приветствените слова на Лидия Николова – директор на училището, всички се отправиха към местното читалище. Там чрез презентации и практическо онагледяване бе направен прочит на летописната книга на училището, а учениците бяха подготвили дискусия на тема „Училище „Христо Ботев” – пазител на нашите традиции”. Последва празничен концерт, в който взеха участие почти всички ученици, като показаха своите вокални, танцувални, рецитаторски и спортни умения.

Но както подобава на подобна годишнина, самият концерт започна със словата на директора на училището. Николова отбеляза, че от 2008г. училището е средищно и в него се обучават и 27 ученици от с. Галово. От 2010г. са придобили статут на защитено училище. В своите празнични слова тя не пропусна да отбележи благодарността сикъм отговорните институции за развитието на образователното дело в селото, към колеги и родители. С особена почит тя представи Мария Бенкина – дългогодишен директор на островското училище, която пък от своя страна с видимо вълнение благодари за съхранените традиции.

Поздравителни адреси и подаръци за юбилея на ОУ „Христо Ботев” връчиха всички присъстващи гости, а поздравления бяха получени и от РИО-Враца , от Съюза на българските учители, местни кооперации и Училищното настоятелство.
2013-03-28 23:11:14