Община Враца обяви конкурс за главен инженер

Община Враца обяви конкурс за главен инженер

Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в строителната дирекция обяви Община Враца. Основните задължения са в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството.

Възнаграждението е до 1850 лв., като се определя на база професионалния опит и действащата нормативна уредба.

Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html.
2020-08-12 08:04:03