Общинският съвет в Мездра заседава извънредно

Общинският съвет в Мездра заседава извънредно

Общинският съвет (ОбС) в Мездра заседава извънредно. Дневният ред на сесията включваше само една точка: Предложение за прехвърляне в собственост на държавата на общински път - част от четвъртокласната пътна мрежа - публична общинска собственост, VRC 1089 (стар номер IV 16006)/ II-16, Ребърково - Зверино/ Лютиброд - Граница община (Мездра - Враца) - Челопек - (III-1004), с дължина на територията на община Мездра 2.100 км.

Поради извънредната епидемична обстановка в страната и установен общински съветник с положителна проба за COVID-19, заседанието се проведе на открито, на амфитеатралната сцена в Археологически комплекс “Калето“. Преди сесията председателят на ОбС Яна Нинова поздрави кмета на общината Иван Аспарухов с рождения му ден и му подари от името на своите колеги букет цветя.

С Решение №143/10.08.2020 г. ОбС - Мездра даде съгласие за прехвърляне в собственост на държавата на общински път - част от четвъртокласната пътна мрежа - публична общинска собственост, VRC 1089 (стар номер IV 16006)/ II-16, Ребърково - Зверино/ Лютиброд - Граница община (Мездра - Враца) - Челопек - (III-1004), с дължина на територията на община Мездра 2.100 км.

Същевременно ОбС упълномощи кмета на община Мездра да предприеме всички необходими действия във връзка с прехвърлянето и промяната на собствеността на пътя. Решението влиза в сила от деня на неговото приемане.

Решението е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местната самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 10 и чл. 11 от Наредбата за управление на пътищата общинска собственост.

„Строителството на участъка от път I-1 (E-79) Мездра - Ботевград стартира в края на миналата година, пише в докладната записка, внесена от кмета на община Мездра до Общинския съвет. Досега всички дейности, които се извършваха, бяха встрани от настоящото пътно платно, Сега изпълнението на отсечката налага временна реорганизация на движението между  гр. Мездра и с. Ребърково, където проектното трасе напуска съществуващия път и преминава успоредно на него.

Строителните работи в отсечката от Е-79 между гр. Мездра и с. Ребърково налагат осигуряването на обходен маршрут за трафика на леки и лекотоварни пътни превозни средства, който да поеме потока от автомобили, докато трае строителството.

След проведена работна среща с инж. Иван Досев - член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ, стана ясно, че за да могат да се осигурят допълнителни средства за ремонт и разширяване габарита на съществуващата отсечка между път II-16 (Ребърково - Зверино) и път III-1004 (граница на община Мездра - Челопек - Паволче - Враца), е необходима прекатегоризация на пътната отсечка.

В момента отсечката между път II-16 (Ребърково - Зверино) и път III-1004 (граница на община Мездра - Челопек - Паволче - Враца) е част от четвъртокласната пътна мрежа, което означава, че собствеността и отговорността за стопанисването и зимното й поддържане е на Община Мездра.

Участъкът между Мездра и Ботевград е един от най-сложните като терен за преминаване по направлението Видин - Ботевград (167 км). Именно затова е необходимо отсечката да се прекатегоризира и да се включи в обсега на Републиканската пътна мрежа (РПМ).

По този начин ще се осигури свързаност и непрекъснатост на РПМ, както и ще могат да бъдат отпуснати допълнителни средства за ремонтните дейности по обособяване на участъка като обходен маршрут, който да обезпечи придвижването на леки и на лекотоварни автомобили, докато текат строителните дейности между гр. Мездра и с. Ребърково“, се казва в заключение в докладната.      
2020-08-11 12:11:31