Акция срещу неправилното паркиране започва Община Мездра

Акция срещу неправилното паркиране започва Община Мездра

Акция срещу неправилното паркиране започва Община Мездра. За целта със заповед на кмета Иван Аспарухов е определена работна група в състав: Цветомир Драгановски - ст. експерт „Сигурност, обществен ред, видеонаблюдение и безопасност на движението“, Цветомир Буров - мл. експерт “Търговия и защита на потребителите” и Красимир Йончев - сътрудник към Общинския оперативен щаб, със задача да контролира изпълнението на чл. 9 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра и да съставя предписания и актове за установяване на извършени административни нарушения по Наредбата.

Работната група ще извършва проверки за моторните превозни средства, които са паркирали в нарушение на изискванията на Наредба №1. При констатиране на нарушение, на лявото странично стъкло на неправилно паркираните автомобили (зад шофьора) ще бъдат поставяни стикери с предупредителни надписи: „Паркирали сте неправилно!“, „Автомобилът е маркиран в нарушение на Наредба №1 на ОбС - Мездра“ и „При повторно нарушение ще ви бъде съставен акт!“.

Целта на акцията е оказване на положителен превантивен афект върху водачите, подобряване на пътния трафик и улесняване движението на пешеходците.

Община Мездра напомня, че актовете за установяване на извършено административно нарушение могат да бъдат съставяни и в отсъствието на водача.

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Наредба №1, се забранява:

  • движението и паркирането на МПС и на превозни средства с жива тяга по тротоари, в зелени площи, алеи на паркове и на градинки за отдих;
  • използването на площадки за отдих и на детски площадки за паркиране и ремонт на МПС;
  • движението, спирането и паркирането на МПС по затворените за движение улици; преминаването и паркирането на МПС в централната градска част в пространствата, ограничени от Дома на железничаря, ОУ “Христо Ботев“, Пощата, Търговски комплекс „Роял“, Хотелски комплекс ”Родина”, жп гарата, сградата на Общинска администрация, Банка “ДСК“ и жилищните сгради по ул. ”Георги Димитров“ №3-17;
  • ограждането и поставянето на съоръжения за паркиране на МПС по улици, площадки и алеи в жилищните райони и на откритите паркинги;
  • домуването на автобуси и на товарни автомобили, извън определените със заповед на кмета на община Мездра площадки за тази цел.

Глобата за нарушения на горепосочените разпоредби, съгласно чл. 40 от същата Наредба, варира от 10 до 200 лв.


1


2020-08-11 09:52:24