Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на  дългосрочен общински дълг от Община Мездра

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на  дългосрочен общински дълг от Община Мездра
2020-08-06 11:54:27