Значим социален проект в Бяла Слатина

Значим социален проект в Бяла Слатина

На 20 февруари в Бяла Слатина се проведе встъпителната пресконференция по проект “Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома”.

Той е на стойност 246 464 лева и се финансира изцяло от Европейския социален фонд. Подробна презентация на дейностите по проекта направи неговият ръководител Боряна Петкова. Тя подчерта, че него ще бъдат назначени 40 лица- 13 лични асистенти, 10 социални асистенти и 17 домашни помощници. Те ще предоставят почасови грижи на 100 нуждаещи се лица с увреждания, самотно живеещи и деца със затруднена социална адаптация на територията на цялата община. В звеното ще бъдат наети още социален работник и касиер. Предвижда се наетите да преминат през различни обучения, за да предоставят качествена грижа на бенефициентите. От март ще започне наборът на документи за бъдещите получатели на услугата, а грижите за тях ще стартират от 1 май. “Важен приоритет в нашата работа е социалната политика и затова съм сигурен, че екипът на проекта ще предложи тази социална услуга, предоставена по нов начин. Другият важен аспект е осигуряването на заетост на 42 лица. Пожелавам успех на проекта и се надявам новото звено да продължи да функционира дълго време”, заяви кметът на Бяла Слатина инж. Иво Цветков. Директорът на дирекция “Социално подпомагане”- Враца Димитрийка Цанова похвали община Бяла Слатина, че печели и реализира успешно различни социални проекти. Тя увери присъстващите кметове на села, че подборът на асистенти и обгрижвани ще става напълно прозрачно и след социална анкета, както и че размерът на таксите няма да откаже потребителите от тази необходима им услуга.

Координаторът на АСП Красимира Коцъшка също подчерта, че в Бяла Слатина вече имат натрупан опит с предлагане на социалните услуги и че в област Враца те ще полагат грижи за най-много нуждаещи се.
2013-05-31 18:55:05