Асоциацията на топлофикационните дружества с информация за помощите за отопление

Асоциацията на топлофикационните дружества с информация за помощите за отопление

От Асоциацията на топлофикационните дружества в България искат да информират чрез медиите всички ползващи услугите „централно отопление“ и „битова гореща вода“ на територията на страната за поредната новост:

„Министерството на труда и социалната политика обяви методиката на новата схема за отпускане на целеви помощи за отопление. Всички нуждаещи се български граждани могат да получат около 500 лева целева помощ, с което да заплатят използваното от тях централно отопление. Въпросната сума се отнася за предстоящия отоплителен сезон 2020/2021.

 Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца от 1 ноември 2020 година до 31 март 2020 година. Заявленията е необходимо да се подадат до 31 октомври 2020 година в дирекция „Социално подпомагане“. Като социално отговорна организация държим да поддържаме добрата осведоменост на всички ползващите услугите на различни топлофикации в България.“

От Асоциацията на топлофикационните дружества обясняват още, че при разглеждането на заявленията се взимат предвид социални фактори, например, дали човекът е с увреждане, има ли деца и други. Средният месечен доход за последното полугодие на кандидатстващите трябва да бъде по-нисък или равен на специално разработен коефициент, който се получава на база възрастта и семейното положение.

 

 

           
2020-08-04 15:51:02