2300 човека са обслужени в офиса на НАП в Монтана

2300 човека са обслужени в офиса на НАП в Монтана

845 клиенти са посетили приходната администрация в Монтана заради въпроси, свързани със здравния статус, 370– по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори, а 210– поради необходимост от издаване на документ. За 260 причината е била уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга „Справки за задължения“, за 165– плащане с карта на задължения през ПОС терминал, за 120– регистрация и промени в регистрацията, а за 65– подаване на заявление за подаване на документи по електронен път. 90 са посетили териториалната агенция, за да получат ПИК /персонален идентификационен код/, а 70– информация. 15 от клиентите през юли са били в неравностойно положение.

Между 5 и 6 минути е било средното време за изчакване, а 7 минути за обслужването на клиент през юли.
2020-08-03 14:39:57