Абонатите на Топлофикация Враца изразяват масово удовлетворение от договорите „Равни вноски“

Абонатите на Топлофикация изразяват масово удовлетворение от договорите „Равни вноски“

От Топлофикация Враца обявиха, че са провели телефонно проучване на своите абонати, за да се запознаят с техните нагласи и да чуят тяхното мнение по повод договорите „Равни вноски“, които дружеството въведе преди години.

„Стремежът ни при провеждането на анкетата беше да разберем каква е осведомеността на нашите абонати за кампанията „Равни вноски“ и да ги попитаме за мнението им. Считаме, че е уместно да съберем информация за степента на удовлетвореност от този начин за заплащане на топлинната енергия не само от абонатите, които са се възползвали от условията и, а и да получим мнението на тези, които все още не я използват.“ – обяви изпълнителният директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов.

 Анкетата е проведена в дните около 20 юли, като представители на Топлофикация Враца са използвали методиката на бързо телефонно анкетиране с няколко кратки въпроса. Избраните категории абонати, които са взели участие са 3 – пенсионери, работещи и семейства.

„Нашите абонати, които вече са се присъединили към „Равни вноски“ споделят единодушно, че сключването на този договор им предоставя спокойствие при планирането на месечния бюджет и го оценяват като удобен метод на плащане. Впечатление ни направи, че нашите абонати използват всички канали за комуникация с нас. Някои се информират на място при заплащане на фактури, други по телефона, трети чрез поместената информация в месечните сметки, които им се изпращат по пощата. Методът на получаване на информация зависи най-вече от възрастта и статуса на абоната.“ – обясни директорът инж. Михайлов.

Директорът заключи, че клиентите, които вече са се възползвали от „Равни вноски“ са запознати с метода, по който могат да се ползват отстъпки, което за топлофикация означава, че са си свършили отлично работата по презентиране на кампанията. Всички знаят, че за да получават отстъпка всеки месец, е необходимо да заплатят фактурите си в зададения краен срок.

„Всички, подписали договор „Равни вноски“ споделят, че препоръчват преминаване към този метод на плащане на свои приятели и близки, защото са доволни.“ – заключи инж. Михайлов.

Директорът разказа и за друго проучване, което са провели с абонати, които са на прогнозни начисления. Резултатите от втората анкета ясно показват, че всички анкетирани лица са запознати с възможността за плащане на равни вноски. Много от тях сами посочват възможността за равномерно плащане като основно предимство на промоционалния договор пред стандарното прогнозно начисляване. Част от тях споделят, че биха сключили договор „Равни вноски“ и обмислят това да се случи през предстоящия зимен период 2020 година / 2021 година.
2020-07-30 13:06:56