Бум на безработни в област Враца

Бум на безработни в област Враца

24857 души през юни в областите Видин, Враца и Монтана са били без работа, съобщават от ДРСЗ Монтана. Най-много са били хората без препитание в област Враца – 10 109, следват в област Монтана – 8692 и област Видин – 6056.

Равнището на регистрирана безработица на територията на ДРСЗ Монтана през юни е 14.4%. Сравнението спрямо месец май показва намаление от 0.5 процентни пункта. Спрямо м. юни на миналата година увеличението е с 2.8 процентни пункта. През месец юни 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достига 1763, като 89.4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 14 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юни чрез бюрата по труда.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 1944 безработни лица. Освен тях, други нови 22 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

През юни работа на субсидирани работни места са започнали 186 безработни лица от рисковите групи – 121 по програми и мерки за обучение и заетост и 65 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През месец юни бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В стартиралите през месеца обучения за ключови компетентности са включени 362 безработни, а в такива за професионална квалификация – 540 лица. За 10 лица, заети в средно предприятие е организирано и финансирано обучение за придобиване на ключови компетентности.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 746, като 66.5% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в държавното управление (25.3%), преработващата промишленост (12.9%), хотелиерство и ресторантьорство (12.3%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (12.1%), строителството (7.2%) и селско, горско и рибно стопанство (5.6%).

Най-търсените професии през този месец са персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); лекари и медицински персонал; шивачи; продавач-консултанти; водачи на МПС, кредитни специалисти и др.    
2020-07-22 09:35:11