Обучение за оказване на първа помощ се проведе в Мездра

Обучение за оказване на първа помощ се проведе в Мездра

Обучение за оказване на първа помощ се проведе в Археологически комплекс „Калето“ в Мездра. В него взеха участие служители в БДЖ и в Общинската администрация, читалищни работници, детски учители и др.

Събитието е част от дейностите по Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, който се изпълнява съвместно от Община Мездра, в качеството й на водещ бенефициент, и от Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

По време на занятието лекторите Теодора Георгиева и Светослав Ангелов, инструктори по първа помощ и обучители във FirstAidbg.com и „Училище по първа помощ“ - София, демонстрираха пред участниците в обучението основните техники за оказване на първа помощ при най-често срещаните животозастрашаващи състояния и наранявания - задавяне („гълтане на езика“), загуба на съзнание и силно кръвотечение.

Освен теоретични знания, курсистите получиха полезни практически съвети как да реагират и какво трябва да направят при възникване на такива инциденти.

Обучителите акцентираха върху факта, че при тези извънредни ситуации най-важна е помощта в първите минути след злополуката, тъй като много често това е решаващо за спасяването на човешкия живот. В повечето случаи тя се извършва от очевидци - ето защо е необходимо колкото се може повече хора да придобият умения за оказване на първа помощ.
2020-07-20 15:37:40