Криводол става зелен град след мащабен проект

Криводол става зелен град след мащабен проект

В  Криводол ще компостират зелени отпадъци благодарение на спечелен проект за 385 хил. лв. Целта е изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. От Общината ще поставят обществени компостери във всички населени места поради наличието на големи по площ обществени зелени площи, при поддръжката на които се генерират биоразградими отпадъци. Очаква се доставка на общо 17 компостера  – 3 бр. в гр. Криводол и по един във всяко село.

За всеки от обществените компостери ще бъде закупен комплект инструменти и необходимите уреди за ползването им. Ще се вземат и косачки, дробилки, бъркалки, сита и др. Предвижда се доставка на компостери и на 110 домакинства, които са заявили такова желание, след проведено проучване от местната администрация. С оползотворяване на зеления отпадък ще бъдат ангажирани и училищата и детските градини в общината. За целта с компостери ще се сдобият 6 образователни институции, като дейността ще има освен екологична и образователна цел за децата.

Срокът на изпълнение на проекта, спечелен от Община Криводол е 18 месеца.
2020-07-17 13:52:43