Подпомогнаха близо 90 човека от Кнежа и селата

Подпомогнаха близо 90 човека от Кнежа и селата

Хранителни продукти от първа необходимост, санитарни материали и лични предпазни средства бяпха раздадени на възрастни, самотноживеещи хора, лица с увреждания и хора без или с много ниски доходи. Помощите получиха 60 човека от Кнежа и по 15 човека от селата Бреница и Еница. Дарението се реализира с подкрепата на Програма РОМАКТ, Европейския съюз и Съвета на Европа и община Кнежа. За целта бяхаосигурени средства в размер на 2 540 евро.

„Възникналата ситуация с обявяването на пандемия заради COVID-19 и мащабите на последствията от това, изискват да се предприемат мерки за справянето със ситуацията и минимизиране на негативните последствия. Един от основните приоритети за справяне с пандемията е да мобилизираме усилията си и да се стремим да задоволим най-належащите нужди на хората от уязвимите групи, включително и тези от друга етническа принадлежност, които не могат сами да се справят с тях. В тази връзка помощ за това ни оказа Фондът за Малки Грантове на Програма „РОМАКТ”, който ни осигури финансов ресурс в размер на 2 540 евро, предоставени от Съвета на Европа за изпълнение на Инициативата за противодействие на пандемията от COVID-19 в ромските общности.”, заяви кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.

 

 

 


1
2


2020-07-16 15:17:31