Община стартира благотворителна акция

Община стартира благотворителна акция

Кампания за събиране на дрехи ще се проведе в Криводол. Акцията е организирана от общинската администрация, съвместно с Общностен център по проект BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“. Целта е да се съберат дрехи и текстилни изделия. Желаещите да се включат трябва да предадат дрехите в добре затворени найлонови торби. Изискването към текстилните изделия е те да бъдат в годно за употреба състояние. Дрехите ще бъдат дарявани на хора в нужда.

Инициативата ще се състои в часовия интервал от 13.00 ч. до 15.00 ч. в следващите двадесет работни дни в Общностен център (сградата на старата община) на ул. „Освобождение“ №4, ет.2

Община Криводол и медиаторите от Общностен център призовават всички, които имат стари и непотребни за тях дрехи в добро състояние, да ги дарят безвъзмездно, вместо да ги изхвърлят.

 

 
2020-07-15 10:48:35