Модернизират посетителския център в Берковица

Модернизират посетителския център в Берковица

Община Берковица кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”. Стойността му е 99 460,80 лв.

По проекта се предвижда оборудване и обзавеждане на две високотехнологични мултимедийни зали в сградата на Културен център „Йордан Радичков” за предоставяне на възможност за запознаване на посетителите с културното и историческото наследство на общината, изработка на късометражни рекламни клипове, представящи културните и природните забележителности, изработка на високотехнологичен сайт за виртуална разходка из забележителностите на Община Берковица, изграждане на кътове за отдих пред посетителския център.

Дейностите отговарят на стратегическата цел за съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и услугите за намаляване на безработицата и повишаване на доходите. Друга важна част е развитието на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината, като това е и част от общинския план за развитие на Община Берковица 2014-2020.
2020-07-15 10:09:32