Пръскат срещу комари в козлодуйско

Пръскат срещу комари в козлодуйско

Община Козлодуй уведомява, че утре, 15 юли 2020 г., в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари, с препарат ротрин, и авиационно третиране, с препарат вектобак.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9 часа – авиационното, и от 21:00 часа – наземното.
2020-07-14 13:31:03