От днес са достъпни изравнителните сметки на Топлофикация

От днес са достъпни изравнителните сметки на Топлофикация

От Топлофикация Враца обявиха, че месечните сметки на клиентите на реален отчет, както и дълго обсъжданите изравнителни сметки за консумираната топлинна енергия за вече изтеклия отоплителен сезон са изготвени и вече са достъпни на вниманието на потребителите. От дружеството успяха да се справят с преизчисляването на фактурите в срока, който беше даден от КЕВР.

Тази година изравнителните сметки са по-различни от стандартното. Това е така, защото топлофикациите, използващи природен газ като основно гориво за тяхната дейност, трябваше да прекалкулират всички издадени фактури от юли миналата година до март тази година включително.

Сложната маневра се наложи поради преизчислението от страна на КЕВР на цените на топлинната енергия за споменатия период. За "Топлофикация Враца" Регулаторът постанови намаление в размер на 5,49% спрямо първата утвърдена цена, по която реално беше фактурирано потреблението на врачани.

„Всеки, на когото предстои да се приспадне  сума, ще получи подробна справка със стойността, която ще му бъде възстановена или приспадната от предишни, текущи или бъдещи задължения към Топлофикация Враца.“ – заяви директорът инж. Михайлов.

От дружеството от месеци обясняват подробно на своите абонати по какъв начин ще се случи възстановяването.

„За клиентите на реален месечен отчет ще се направи приспадане на дължимата сума от преизчислението с фактурата за месец юни. Ако сумата е по-голяма, дължимото от страна на Топлофикация Враца ще се приспада в бъдещи задължения. За клиентите на прогнозни начисления възстановяването на надвзетите суми ще се осъществи заедно с годишната изравнителна сметка, като във връзка с ограничаване на разпространението на коронавирус и качествено опазване на здравето на жителите на гр. Враца, сме изготвили ред за възстановяване на надвзетите суми. Сумите няма да бъдат възстановявани на каса, както през миналите сезони, а по банков път в тридесетдневен срок след подаване на заявление по образец. Това се налага поради риска от разпространение на ковид-19 и тенденцията за увеличаване на броя на заразените граждани.

Подробна информация за това какво е необходимо да бъде направено от страна на абонатите ще е достъпна на нашата уебстраница. На нея клиентите ще намерят и формуляр на заявлението за възстановяване на суми от преизчислението“ – обяви инж. Михайлов.

 

 

 
2020-07-09 16:41:39