Малки бонбончета учат и играят в здравословна среда

Малки

В ДГ „Единство Творчество Красота”-Враца и през лятото децата от яслена група „Бонбон” с желание и голям интерес се включват в организирани игрови образователни дейности под ръководството на медицинските специалисти.

Децата усъвършенстват своите умения по апликиране на цветни картинки. Развиват конструктивните си сръчности, като подреждат по подражание кубчета, за да получат „Весел влак”. Емоциите са най-неудържими при участие в подвижни и музикални игри. Стимулираната двигателна активност улеснява приучването на децата в организирано поведение и спазване на правила. Тава прави общуването и социализацията в детското общество непринудено и забавно. Най-хубавото е, че всичко това се случва на открито в богата материална образователна и здравословна среда. 

Убедени сме в това, че  за децата от яслена група „Бонбон“ адаптацията в първа група на детската градина ще бъде бърза и безболезнена.


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4


2020-07-09 09:11:03