Глобиха председател на комисия за технически прегледи в Берковица

Глобиха председател на комисия за технически прегледи в Берковица

Районен съд – Берковица потвърди 8 наказателни постановления на „Автомобилна администрация“ – Монтана, с които на А. Д. - председател на комисия за технически прегледи, са наложени осем глоби - всяка на стойност 1500 лева, за некоректно въвеждани данни на автомобили при извършваните прегледи, чрез което е подпомогнал собствениците на превозните средства да не платят дължимите местни данъци и такси.

   Нарушенията на  А. Д. са били констатирани на 17.12.2019 г. при проверка на „Автомобилна администрация“ в  пункт за технически прегледи ”Л. С.”ООД  в Берковица. Представителите на автомобилната служба установили, че за периода от 09. 09. 2019 до  30. 10. 2019 г. при извършване на периодични преглед за техническата изправност на автомобили „Мерцедес Е270 ЦДИ“, „БМВ 530 Д”, „ИВЕКО 40 Ц13” , „Фолксваген Транспортер”, „Мерцедес ВИТО 120 ЦДИ ”, „Мерцедес 213 ЦДИ ”,  „ ИВЕКО ДЕЙЛИ” и „БМВ Х5”   - собственост на граждани и фирми, А. Д.  е въвел некоректно в протоколите  категорията на превозните средства като АВ1 вместо действителната М1 и N1.От направената справка е било установено, че преминалите технически преглед МПС имат задължения за плащане на местни данъци и такси.  В информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се съдържа информация за платените данъци на превозните средства  и в случаи на неплатени данъци системата не допуска извършване на преглед.  При въвеждане на грешни данни на автомобилите обаче системата изписва, че има „неактуални данни“ и разрешава продължаването на прегледа, обясниха експерти. В конкретните  случаи неправилно  отразената категорията на МПС е довело  до възможността да се извършат прегледи, въпреки че реално за тези  автомобили са се дължали местни данъци. Затова експертите на „Автомобилна администрация“ съставили Актове за установяване на административно нарушение и ги връчили на А. Д. , а въз основа на тях началникът на  „Автомобилна администрация“ – Монтана издал наказателни постановления за глоби от по 15000 лева всяка, които жалбоподателят е атакувал пред съда. Като се запозна с всички документи,  Районен съд – Берковица  прецени, че председателят на комисията за технически прегледи А. Д.  е манипулирал системата с грешни данни, които са му позволили  да продължи и извърши прегледите, а собствениците на МПС да не платят дължимите данъци. Поради което съдът потвърди наказателните постановления на обща стойност 12  000 лева.      

            Решенията подлежат на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок .
2020-07-08 10:00:50