Топлофикация ще обяви сумите за възстановяване в срок

Топлофикация ще обяви сумите за възстановяване в срок

На сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране е поместена поредната поправка на вече взето решение. Според информацията на 24.06.2020 г. регулаторът е гласувал допълнителни изменения в сумите, които топлофикационните дружества трябва да възстановят на своите абонати след преизчислението на цената на природния газ със задна дата.

Става въпрос за промяна на някои от вече обявените суми в решението на Държавният орган от 10.06.2020 г. Оттам съобщават, че просто са коригирали грешки в първия документ. По повод тази информация потърсихме коментар от представители на Топлофикация Враца. От дружеството бяха категорични, че добавените изменения, приети от КЕВР в края на юни, не се отнасят за дружеството и няма да повлияят на сроковете, в които ще бъдат изготвени и обявени прекалкулираните сметки за периода от юли 2019 г. до март 2020 г.
2020-07-07 09:46:10