Стартиращо предприятие “Ърбан Ейнджълс” ООД търси да назначи Графичен и уеб дизайнер

Стартиращо предприятие “Ърбан Ейнджълс” ООД

търси да назначи на 4-часов работен ден:

Графичен и уеб дизайнер

1300 BGN

Urban Angels Ltd.    

гр. Враца 


ИЗИСКВАНИЯ:

ЪРБАН ЕЙНДЖЪЛС ООД обявява едно свободно работно място за длъжност:

Експерт Графичен дизайнер, с код по НКПД 21663008,

във връзка с изпълнението на проект Градски ангели предоставяне на иновативни социални услуги, продукти и грижи за хора от третата възраст чрез дигитална платформа, с договор BG16RFOP002-2.024-1482-C01, финансиран по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството.

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образователно-квалификационна степен магистър или по-висока степен в областта на информационните технологии.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПИТ:

Над 3 години професионален опит в областта на информационните технологии.

Умения и практически познания в работата с HTML, CSS / SASS (SCSS), Java Script, PHP Frameworks, CMS/CMF, бази данни и изграждане на MVP.

 

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА:

Приятна и динамична атмосфера с различни професионалисти, от които може да се черпи различен опит в първото споделено работно пространство.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

Готовност за учене на нови умения и технологии. Отговорност, самодисциплина и възможност за дистанционна работа в проект със социална значимост.

  1. Създаване на предпечат и уеб материали, отговаря за дизайна на уеб сайтове, шаблони за електронна поща, целеви страници, банери и изображения за социални медии и цялата визуална реклама на GDMFX.
  2. Проектиране на корпоративни маркетингови материали, графики, анимация и манипулиране на цифрови изображения, презентации, редактиране на видео и видеореклами.
  3. Управление на процеса на проектиране в сътрудничество с екипите за маркетинг и разработка на софтуер от концепцията до завършването.
  4. Отговаря за комуникацията между фирмата и печатници и рекламни агенции.
  5. Подпомагане на маркетинг директори в планирането, създаването и реализацията на промоции, рекламни материали и нови продукти.
  6. Отговаря за всички нови проекти за нови продукти и промоции.
  7. Работа с, управление и наставничество на нови членове на визуалния екип. Работа в рамките на маркетинговия екип, както и по междусекторни проекти.
  8. Участие във всички останали дейности по проекта, които изискват неговата експертиза.2020-07-02 09:45:28