С машини и сърпове зажънаха край Ново село

С машини и сърпове зажънаха край Ново село

Самодейците при НЧ "Земеделец-1874" с. Ново село, област Видин пресъздадоха обичая "Зажънване" (Откриване на жътвата) по запис на Сашка Бизеранова- уредник в Исторически музей- Видин.

„Благодаря от името на Читалищното настоятелство на всички самодейци и доброволци, които се включиха в приготовленията и направихме един красив и невероятен празник за гости, местните земеделските стопани и за всички присъстващи. Дъ дъде Господ здраве на сви що работу земню на новоселяне, дъ съ напрае здраво жито, дъ съ напълну амбаре с моц, дъ имъ леб за човеци за целу годину, дъ държи времъ дъ съ пожнее сво жито, дъ смо живи и здрави“, пожела секретарят на читалището Любка Ангелова.

Ритуалът продължи от нивата  на брега на река Дунав, уточниха организаторите.  

„Там уважихме и нашите починали близки, хвърлихме във водите и нарекохме да им се намерят направените от първото окосено жито "туртицъ" (колачета)“.

Зажънването се проведе на нивите на най-големите земеделски производители в района. Това са братята Влади и Петьо Петрови, управители на  „Бен Хън Агро“.
2020-06-30 16:02:38