Димово спечели проект за 487 хил. лв.

Димово спечели проект за 487 хил. лв.

На 24 юни в Министерството на околната среда и водите кметът на община Димово Светослав Славчев и Валерия Калчева- ръководител на УО на ОПОС подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“. Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева. Срокът на изпълнение е 20 месеца. Целта е да се изпълни техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо, находящо се в землището на гр. Димово. В резултат на това ще бъде възстановен терен от близо 900 кв.м.
2020-06-30 10:58:08