Община Мездра иска безлихвен заем

Община Мездра иска безлихвен заем

Община Мездра ще кандидатства пред министерството на финансите за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 976 000 лв., със срок за погасяване - 25.12.2021 г. Това реши на свое заседание местния парламент в железничарската община.

Средствата ще бъдат изразходвани за окончателно приключване на четири проекта по ОП „Региони в растеж“ - три за саниране на жилищни сгради и един за изграждане на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания на техните семейства, както и за нормално функциониране на звената на бюджетна издръжка, финансирани със собствени приходи и за погасяване на просрочени задължения.
2020-06-26 12:02:13