Блокираха затварянето на училището в Моравица

Блокираха затварянето на училището в Моравица

Общинският съвет в Мездра потвърди свое решение, с което не даде съгласие да бъде закрито ОУ „Васил Кънчов” в село Моравица, считано от 1 септември тази година. Предложението за затварянето на учебното заведение бе направено от Регионалното управление на образованието във Враца. Решението бе върнато за ново обсъждане от областния управител Малина Николова с мотива, че то е незаконосъобразно, тъй като цитираното в него правно основание е общо и не дава възможност да се направи основателен извод за причините, обосноваващи приемането му.

Мотивът на местния парламент училището в Моравица да продължи да работи е, че ролята и основната задача на общинското ръководство и ОбС в Мездра е именно в посока опазване  на мрежата от  училищата, ефективно и рационално ползване на материалната база и осигуряване на възможност за придобиване на средно образование в община Мездра, без сътресения и катаклизми, които могат да окажат крайно негативно влияние върху развитието на общината като цяло.

Училище „Васил Кънчов“ в с. Моравица разполага с много добра материална база и квалифицирани преподаватели. Запазват се работните им места.

„Община Мездра поема ангажимент при необходимост да дофинансира сформираните маломерни паралелки от бюджета си.“, категорични са от кметският екип.  

 
2020-06-26 11:51:54