Първи Ден на кмета след въвеждане на извънредното положение се проведе в Мездра

Първи Ден на кмета след въвеждане на извънредното положение се проведе в Мездра

Първият Ден на кмета след въвеждане на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка се проведе в Мездра


Спазването на противоепидемичните мерки, събираемостта на местните данъци и такси, сметоизвозването по селата и премахването на нерегламентираните сметища, изпълнението на социалните проекти и на Инвестиционната програма на Община Мездра за т. г., Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020“ - тези бяха основните теми, дискутирани на традиционния Ден на кмета, който се проведе в Мездра за пръв път след въвеждането на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в страната.

Кметът на общината Иван Аспарухов напомни на кметовете и кметските наместници да следят за стриктното спазване на противоепидемичните мерки, въведени от здравните власти у нас, особено при провеждането на масови културни и развлекателни мероприятия.

Той поясни, че икономическата криза, предизвикана от COVID-19, е довела до определен спад на местните приходи в бюджета, най-вече що се отнася до постъпленията от такси и наеми на терени и обекти - общинска собственост. Негативно отражение върху Бюджет 2020 оказват и наложените финансови корекции по редица проекти за саниране на сгради с европейско финансиране, изпълнени през предишния мандат и платени със собствени средства, разходите за които все още не са верифицирани.

Аспарухов благодари на ОбП „Чистота“ за дейностите, извършени от предприятието от началото на годината за подобряване на чистотата и за обновяване на уличното осветление в населените места. В тази връзка той заяви, че само през последните три месеца са премахнати повече от 15 незаконни сметища на територията на общината, предстои да бъдат ликвидирани още няколко в селата Долна Кремена, Крета, Лютидол и Типченица. Монтирани са близо 200 нови осветителни тела и са подменени над 2000 м ел. проводници.

След разхлабване на ограничителните мерки са стартирали процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2020 г. - основен ремонт на 22 улици в града и в съставните села в общината, на общинския път Боденец - Върбешница и на пътя за гробищния парк в с. Горна Бешовица, както и на спортна площадка в с. Царевец. Ако няма обжалване на поръчките, ремонтните дейности се очаква да започнат в края на юли или началото на август.

По Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020“ са подадени 22 проектни предложения на обща стойност над 90 хил. лв. Тъй като повечето не отговарят на условията за административно съответствие, законност и целесъобразност и поради ограничените целеви средства, заложени в общинския бюджет - 30 хил. лв., най-вероятно от тях ще бъдат изпълнени около 1/3. Община Мездра обаче ще направи всичко възможно останалите проекти да бъдат реализирани догодина, уточни Аспарухов.

Заместник-кметът Нели Минева потърси съдействие от кметовете при изпълнението на двата проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по Компонент 2 и Компонент 3 на ОП “Развитие на човешките ресурси”, в които са обхванати 232-ма нуждаещи се, както и на проекта по Целева програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“, в рамките на който 170 уязвими лица получават топъл обяд в продължение на до 58 работни дни, от 1 май до 24 юли т. г.

Кметовете и кметските наместници бяха запознати с подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. В тази връзка секретарят на Общината инж. Светлана Мицева потърси съдействие от селските управници да подпомогнат работата на регистраторите, които от 10 юли до 15 септември т. г. ще извършат предварителен обход за актуализиране на списъците на дворните места, сградите и жилищата на територията на община Мездра.


1
2
3
4


2020-06-24 21:42:03