Признания за Яна Нинова и инж. Делян Дамяновски от Мездра

Признания за Яна Нинова и инж. Делян Дамяновски от Мездра

Председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова беше преизбрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Това стана на XVIII Общо събрание на Асоциацията, което се проведе в Пловдив. Изпълнителен директор остава инж. Делян Дамяновски, дългогодишен председател на ОбС - Мездра.

В 25-членния УС влезе още един представител на Северозапада - инж. Иво Иванов, председател на ОбС - Монтана.

На Общото събрание бяха приети Отчет за работата на УС на НАПОС-РБ за 2019 г. и за мандат 2015-2019 г., Отчет за работата на КС за м. г., Годишния финансов отчет за 2019 г. и Бюджет 2020 на Асоциацията.

Сред гостите на  форума бяха Емил Христов - заместник-председател на Народното събрание, Здравко Димитров - кмет на община Пловдив, Иво Димов - кмет на община Димитровград, Благой Станчев - парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и София Янчева - председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

 
2020-06-19 13:50:11