Почетни членове избраха от читалището в Мездра

Почетни членове избраха от читалището в Мездра

Трима читалищни деятели бяха удостоени със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ - Мездра“. Решението бе взето на годишното отчетно събрание на мездренското читалище. Високото отличие получиха един от основателите и първи председател на културно-просветното средище Стоян Чорбанов- посмъртно, за неговите изключителни заслуги за развитието на читалищната дейност в община Мездра и във връзка с 95-годишнината от създаването на Читалище „Просвета“; първият хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева - за нейните особени заслуги за развитието на читалищната самодейност в общината, и дългогодишният секретар на читалището Елза Митова  - за нейния цялостен принос за развитието на читалищната дейност в общината и по повод 70-годишния й юбилей.

Отчет за дейността на читалището през 2019 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта основните моменти в библиотечната дейност, както и най-важните изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на 8-те самодейни и художествено-творчески колективи, които развиват в момента дейност към читалището: Представителен танцов ансамбъл, Детски фолклорен ансамбъл „Мездренче”, Женски народен хор, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Танцова формация “Keep It Real”, Литературен клуб „Христо Ботев”, Краеведско дружество и Експериментален театър.

 Общото събрание прие отчета за дейността на Читалище „Просвета”. Приет бе и Бюджет 2020.

95-годишнината от създаването на културното средище ще бъде отбелязана официално с юбилеен концерт в края на октомври.

 
2020-06-18 13:53:18