Местят инфекциозното отделение на Белослатинската болница

Местят инфекциозното отделение на Белослатинската болница

Започнаха СМР дейностите по Проект „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, Бяла Слатина“. Дейностите са в рамките на Проект „Красива България“, а обект на интервенция е единственото неремонтирано крило на МБАЛ Бяла Слатина, където до преди няколко години се е помещавало детското отделение на болницата.

Целта на това проектно предложение е да се подобри енергийна ефективност, като за целта са предвидени серия от мерки. Сред тях са изграждане на нова стоманобетонна стълба до ниво втори етаж със саниране и нова дограма на мястото на старата, вече компрометирана стълба. Ще се подмени изцяло покривната конструкция и дограмата на втория етаж на сградата. Саниране и подмяна на дограмата на част от първия етаж, включващ три помещения от МБАЛ Бяла Слатина, също е включено в проекта.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 220 555 лв. като от тях 108 072 лв. са от Проект „Красива България“, а 112 483 лв. представлява собственото финансиране. Предвижда се всички дейности по проекта да приключат до края на месец ноември.

След приключването на ремонта по проект „Красива България 2020“, се очаква там да бъде преместено инфекциозното отделение на болницата.

 

 

 
2020-06-18 13:44:54