Обновяват улична мрежа и тротоари в Бяла Слатина

Обновяват улична мрежа и тротоари в Бяла Слатина

Започнаха ремонтните дейности по ул. „Васил Левски“/Попишкото шосе/, между улиците „Климент Охридски“ и „Крайбрежна“ в Бяла Слатина. Това отново е благодарение на Министерско постановление от 2019г., което включва текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на общината. В този ремонт ще бъдат включени подмяна на бордюри, включително и тези около новозасадените фиданки и цялостно асфалтиране на западен тротоар.

 
2020-06-18 09:51:28