Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

Цялата обява --->>> ТУК
2020-06-17 21:13:49