В Ружинци регистрират безплатно животни, забраниха брането на липов цвят

В Ружинци регистрират безплатно животни, забраниха брането на липов цвят

В сградата на община Ружинци се проведе Общинска епизоотична среща на кметове и кметски наместници. На срещата присъства д-р Иван Цветков- официален ветеринарен лекар на общината. Основната тема бе инвентаризацията на личните стопанства и вида на отглежданите животни и птици. Регистрацията на животновъдния обект- лично стопанство ще се осъществява с подаване на заявление в кметство, кметско наместничество., като на регистрация подлежат всички селскостопански животни, едри и дребни преживни, прасета за угояване, зайци и птици, като процедурата е безплатна.

Беше обсъдена и заповедта на кмета на община Ружинци Александър Александров относно забрана за бране на липов цвят, чупене на клони на липови дървета, общински озеленителни площи, по улиците, алеите, площадките и пешеходните пространства.

Целта на заповедта е да се предотврати увреждането на общинската дървесна растителност при безконтролно бране и да се предпазят от унищожаване естествените находища.

 
2020-06-17 09:06:01