Проучват ангажираността на чиновниците в Община Мездра

Проучват ангажираността на чиновниците в Община Мездра

В периода от 1 до 30 юни 2020 г. Институтът по публична администрация (ИПА) провежда второто национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация на Република България, наречено „Барометър на ангажираността“.

Целта на това ежегодно проучване е да се установи какви са мненията и нагласите на служителите към някои ключови аспекти на работата в администрацията като лидерство, екипност, ангажираност, удовлетвореност, мотивация и др.

Тази година в отделна секция са включени и въпроси, свързани с нагласите на служителите към дистанционната форма на работа.

Обобщените резултати от проучването ще бъдат публикувани в доклад на ИПА през месец септември. Освен това, близо 90 администрации, сред които и Община Мездра, са заявили изготвяне на отделни доклади с резултатите от проучването сред техни служители. Те ще бъдат изготвени до края на септември.

Подобни изследвания се правят ежегодно в повечето държави-членки на Европейския съюз, а резултатите от тях се използват като ориентир за формулиране на политики и определяне на посоките за развитие на държавната администрация.

 
2020-06-16 09:27:01