Затвориха площадка за отпадъци в Лом

Затвориха площадка за отпадъци в Лом

В изпълнение на издадена от Министъра на околната среда и водите заповед, експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на площадка за отпадъци в квартал “Момин брод” в Лом, наета от столичната фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД.

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно количеството определено в разрешителното издадено през 2018 г. от РИОСВ – Монтана. В момента там има над 500 тона отпадъци, при допустимо количество от 49 тона, поясниха от еконспекцията в Монтана. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци. Проверяващите открили пластмасови частици, които подлежат на обработка.

 РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София.
2020-06-12 15:47:25