В Оряхово първи приеха бюджета

Росен Добрев

На 13 февруари Общинският съвет  на своя  извънредна сесия прие бюджета на община Оряхово за 2013 г. По предложения от кмета Росен Добрев проект  най-активно отношение взе общинския съветник Николай Петранов, но предложенията му бяха отхвърлени. Въпреки тежкото финансово състояние на общината и държавата, общинската администрация под ръководството на кмета Добрев бе разработила балансиран  и справедлив бюджет, като бяха зачетени и исканията на хората от специална анкета.

В новия бюджет намира отражение грижата на сегашното ръководство за децата и младежите, като са заделени повече средства за тяхното физическо и психическо здраве. По предложение на кметовете на населените места за възрастните хора са отделени средства, с които да се разнообрази техния социален живот. От трибуната кметът Росен Добрев сподели, че за него приоритет са децата, възрастните и социалния статус на служителите в администрацията, както в общинския център, така и по места. Макар приемането на бюджета да бе най-атрактивно за обществеността на тази сесия, той се оказа четвърта точка от дневния ред на заседанието.

Ани ЗАМФИРОВА
2013-03-28 11:11:23