За вас, безработни!

Дирекция “Бюро по труда”- Враца

Уведомява безработните лица от община Враца, че от 04.06.2020 г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

Проект

Обучение – вид, наименование/специалност

Образова-телни изисквания

Крайна дата за подаване на заявление

1

Проект "Нови умения - нови възможности" (КНСБ)

Професия – Социален асистент,

Специалност „ Подпомагане на деца”

 

10 клас

 

12.06.2020 г.

2

Проект "Нови умения - нови възможности" (КНСБ)

Професия – Социален асистент,

Специалност „ Подпомагане на възрастни”

 

10 клас

 

12.06.2020 г.

3

Проект "Рестарт 2020" (АИКБ)

Професия – Продавач-консултант,

Специалност „ Продавач-консултант”

10 клас

22.06.2020 г.

4

Проект "Рестарт 2020" (АИКБ)

Професия – Оператор на компютър,

Специалност „ Текстообработване”

4 клас

07.07.2020 г.

5

Проект "КЛАСИК-ПРО" (БТПП)

Професия – Касиер,

Специалност „Касиер”

 

4 клас

 

01.07.2020 г.

6

Проект "КЛАСИК-ПРО" (БТПП)

Професия – Оператор на компютър,

Специалност „ Текстообработване”

 

4 клас

 

15.06.2020 г.

7

Проект "КЛАСИК-ПРО" (БТПП)

Професия – Сътрудник в малък и среден бизнес,

Специалност „ Малък и среден бизнес”

10 клас

01.07.2020 г.

8

Проект "КЛАСИК-ПРО" (БТПП)

Професия – Офис-секретар,

Специалност „Административно обслужване”

10 клас

15.06.2020 г.

9

Проект „Хоризонти5” ”(Подкрепа)

Професия – Оператор на компютър,

Специалност „ Текстообработване”

Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран по реда на ЗНЗ или на ЗПОО

22.06.2020 г.

10

Проект „Хоризонти5” (Подкрепа)

Професия – Готвач,

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

10 клас

22.06.2020 г.

11

Проект „Хоризонти5”

(Подкрепа)

Професия – Шивач,

Специалност „Шивачество”

Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран по реда на ЗНЗ или на ЗПОО

22.06.2020 г.

12

Проект „Развитие на работната сила” (БСК)

Професия – Офис секретар

Специалност „Административно обслужване”

Завършен първи гимназиален етап

24.06.2020 г.

Участниците  по проект "Рестарт 2020" (АИКБ) ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Обществени и граждански компетентности” на тема „Ефективна комуникация”.

Участниците  по Проект "КЛАСИК-ПРО" (БТПП) ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по КК5 „Умения за учене” на теми: „Планиране и управление на времето” или „Умения за работа в екип” или КК6 „Обществени и граждански компетентности” на тема „Управление на промяната в прехода от безработица към заетост”.

Участниците  по проект "Хоризонти 5” (Подкрепа) ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Умения за учене” на тема „Умения за конкурентно включване на пазара на труда”.

 

Курсовете ще се проведат в периода 16.06.2020 г. – 01.09.2020 г.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Враца.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

 

 • Безработни младежи до 29г. /КНСБ, АИКБ, БТПП, Подкрепа, БСК/;
 • Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s) /БТПП, Подкрепа/;
 • Безработни младежи до 29г., в т.ч. безработни до 25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, младежи, ранно отпаднали от образователната система /БСК/;
 • Продължително безработни лица /КНСБ, АИКБ, БТПП, Подкрепа, БСК/;
 • Безработни лица над 50-годишна възраст /КНСБ, АИКБ, Подкрепа, БСК /;
 • Безработни лица без професионална квалификация /Подкрепа/
 • Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група /КНСБ, БСК/;
 • Безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование /АИКБ/;
 • Безработни без или с не търсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група, включително безработни с недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско общо образование или безработни на социално подпомагане /БТПП/;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /КНСБ, Подкрепа, БСК/;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /АИКБ, Подкрепа/;
 • Безработни с трайни увреждания /КНСБ, Подкрепа/.

 

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Враца.

 

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-51-20, 092 62-71-34, 092 62-04-38

 
2020-06-10 11:47:00