10 деца и младежи в риск в Мездра получиха таблети, закупени с дарения на учени от БАН

10 деца и младежи в риск в Мездра получиха таблети, закупени с дарения на учени от БАН

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров връчи 10 таблета на деца и младежи в риск от трите Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Мездра. 8 от мобилните устройства ще бъдат ползвани от ученици, които са настанени в ЦНСТ №3, а останалите два - от потребители на ЦНСТ №1 и №2. Таблетите са закупени с лични средства, дарени от учени от Българската академия на науките.

В рамките на дарителската кампания, която е реализирана съвместно с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), са закупени общо 157 таблета. Те са предназначени за деца от Центровете за настаняване от семеен тип в областите Видин, Враца и Монтана. Целта е да се даде възможност на учениците да участват пълноценно в образователния процес като им се осигури по-добър достъп до дистанционно обучение, както и да развият своите дигитални умения.

„Ползвайте ги с мярка във вашето ежедневие, пожела на децата министър Лазаров. Надявам се, че тези таблети ще ви помогнат не само да придобиете нови знания и умения, но и да запечатите хубавите моменти, които ви предстоят в живота!“

Кметът на Мездра Иван Аспарухов благодари за дарението и заяви: „След първите стъпки, които направихме преди време за деинституционализация на социалните институции в нашата община, предлагащи услуги за деца в риск, чрез изграждането на три Центъра за настаняване от семеен тип, едно Преходно и две Защитени жилища, сега виждаме плодовете на общите ни усилия. Разбира се, трябва да продължим да бъдем в услуга на тези деца. И това е основна задача както на централната, така и на местната власт.“

„Мездра е един от градовете в България, които се развиват добре по отношение на социалните услуги, за което винаги е получавала подкрепа от страна на нашето министерство“, каза от своя страна министър Лазаров.

Той представи и новата Програма на МТСП за закупуване на преносими компютри и таблети за деца и младежи, настанени в социални услуги и в специализирани институции. Тя е с бюджет от 1 млн. лв. С него ще бъдат финансирани около 90 проекта на общини, които предлагат социални услуги от резидентен тип. Със закупените мобилни устройства учениците от I до XII клас ще могат да се включат в дистанционна форма на обучение.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 15 юли. Освен лаптопи и таблети, с тези целеви средства могат да бъдат закупени компютърни конфигурации, рутери, принтери или други мултифункционални устройства, както и да бъдат покрити разходи за интернет в сградите до края на календарната година.

Очакванията са с помощта на закупените технически средства децата да не изостават с учебния материал и да увеличат шансовете си за реализация на пазара на труда.

Освен ЦНСТ №3, при посещението си в Мездра министър Лазаров разгледа Дома за стари хора в града и се запозна с проекта за изграждане на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - две нови социални услуги, които ще бъдат разкрити след преустройство на сградата на бившето средношколско общежитие.
2020-06-06 10:10:08