Дневен център развива потенциала на деца в Бяла Слатина

Дневен център развива потенциала на деца в Бяла Слатина

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства- ДЦПДУТС, е новооткрита социална услуга в гр.Бяла Слатина. Там се предоставят  целодневни, почасови и консултативни услуги на деца и младежи с различни увреждания.

Работи се с 30 потребители от 0 до 29 години за дневна и почасова грижа и 60 потребители на консултативни услуги за периода на проекта.

След конкурс са назначени 15 служители и специалисти. Двама социални работници работят с потребителите и техните семейства, като оказват помощ във всяка една сфера на тяхното ежедневие. Тази помощ се изразява и в съдействие за оформяне на документи, полезни контакти, съвети за правата на децата им, придружаване и представяне пред различни институции. По всякакъв начин се цели социалното включване на тези семейства.

Услугата разполага със собствен микробус, който е специално оборудван за превоз на лица с увреждания. Потребителите се вземат и връщат по домовете, което е голямо облекчение за родителите, които са заети.

Сградата на Дневния център е напълно обновена и оборудвана с модерни мебели и уреди за физическа и психологическа рехабилитация. Специалистите и детегледачите са съпричастни и внимателни. Децата се провокират да работят активно за своето рехабилитиране, чрез предлагане на разнообразни дейности и занимания. В часовете по трудотерапия се изработват много красиви предмети, които правят своите малки създатели горди и по-уверени в себе си. Услугата работи от осем месеца, но вече има доста деца, които показват значим напредък в развитието си. По време на извънредното положение работата с децата не е спирала. Девизът на работещите в Центъра е „Работим с желание, защото сме нужни!“

 

 

 
2020-06-04 11:05:41