ОбС-Мездра с четирима представители в постоянните комисии на НСОРБ

ОбС-Мездра с четирима представители в постоянните комисии на НСОРБ

Управителният съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) одобри персоналния състав на Постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2019-2023 г.

С решение на УС на Сдружението председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова (ПП ГЕРБ) е утвърдена за член на Постоянните комисии на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм и по социална политика.

ОбС - Мездра ще бъде представен в още две от 10-те постоянни комисии, които ще функционират към Сдружението през периода 2019-2023 г. Инж. Георги Валентинов (Местна коалиция „АБВ“ (ПП „АБВ“, ПП „Земеделски народен съюз“, ПП „Воля“) и Тихомир Илчев (ПП ГЕРБ) са утвърдени за членове на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони, а инж. Мирчо Мирчев (Местна коалиция „НДСВ“ (ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП „Новото време“, ПП ДПС) - за член на Постоянната комисия по екология и чиста среда.

До края на месец юни ще се проведат първите, учредителни събрания на постоянните комисии, на които ще бъде избрано ръководство на съответните комисии - председател и заместник-председатели, и ще бъде обсъдена бъдещата дейност и задачи на комисиите.  
2020-06-03 20:04:09