Без задължителна карантина за влизащите през ГКПП-Оряхово

Без задължителна карантина за влизащите през ГКПП-Оряхово

Считано от 02 юни са отменени издадените от РЗИ – Враца на ГКПП -Оряхово предписания за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 до 31.05.2020 г. включително, от държави-членки на Европейския съюз  и Република Сърбия и Република Северна Македония извън посочените в т.5  (Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония), и при които причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19.

 

 
2020-06-03 11:03:47