Заместник министър връчи таблети на деца

Заместник министър връчи таблети на деца

Дарение от 23 нови таблета получиха децата от ЦНСТ в с. Бърдарски геран. То е благодарение на  служители в БАН, с чиято финансова подкрепа, /от заделени заплати/, са закупени  техническите устройства. Дарението е направено на община Бяла Слатина, която от своя страна реши да зарадва децата на дома в Бърдарски геран. Лично зам. министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова, имаше удоволствието да връчи дарението на децата. На събитието присъстваха още Мария Търнавска- директор Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ във Враца, Вера Миньовска- гл. експерт „Закрила на детето“ към РДСП- Враца, инж. Иво Цветков- кмет на община Бяла Слатина, Боряна Петкова- зам. кмет „Хуманитарни дейности и интеграция“. 

Заместник министърът Зорница Русинова поздрави децата и персонала на дома, като им  благодари  за усилията, да се справят с трудната ситуация по време на извънредното положение и възникналите в тази връзка проблеми. На децата г- жа Русинова пожела да са здрави и щастливи и да не спират да мечтаят.


1


2020-06-02 15:47:13