Вдигат компостираща инсталация за над 2 млн. лева край Лом

Вдигат компостираща инсталация за над 2 млн. лева край Лом

Със сключването на договор за изпълнение стартира обектът "Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, Община Лом сключи договор с класирания на първо място участник - „Инфраструктурно строителство“ АД – София.

Проектирането и изграждането на компостиращата инсталация е на стойност 2 444 316 лв. За сметосъбираща техника и съдове са предвидени още 489 726 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. Строителството на инсталацията е предвидено да се извърши в срок от 300 дни.

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на площ от 16 467 кв. м в местността „Под шосето“ край кв. Моминброд.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Лом, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Инсталацията е с капацитет над 3000 тона годишно и ще обслужва близо 25 000 жители.

 

 
2020-06-01 11:09:34