Детските градини в община Мездра отварят на 1 юни

Детските градини в община Мездра отварят на 1 юни

От 1 юни (понеделник) се възстановяват посещенията на деца в детските градини на територията на община Мездра. Това разпореди кметът Иван Аспарухов. Поради обявеното от 13 март до 13 май тази година извънредно положение в Република България и въведените от 14 май временни противоепидемични мерки в страната, детските заведения останаха затворени в продължение на два месеца и половина.

Преди децата да тръгнат отново на градина, родителите са длъжни да подпишат декларация по образец, с която да декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детското заведение, регламентира още кметската заповед.

На директорите на детски градини на територията на община Мездра е възложено да организират процеса по възстановяване на работата в детските заведения съгласно всички изисквания, посочени в Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

 
2020-05-26 14:52:03