14-ти конкурс в памет на Яна Язова обявиха в Лом

14 конкурс в памет на Яна Язова обявиха в Лом

Община Лом и НЧ "Постоянство 1856"-Лом
обявяват национален литературен конкурс "Яна Язова" 2020 г.
Жанрът на творбите е разказ или стихотворение, а участниците трябва да бъдат от 14 до 35 години.
Срокът за изпращане на творбите е 30 септември 2020 г.

Материалите да се изпращат в плик на следния адрес: 3600 Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 - Лом.
Наградите, съответно за двете категории са 200 лв. за първо място, 150 лв. за второ и 100 лв. за трето.

За първи път в рамките на конкурса „ЯНА ЯЗОВА” – ЛОМ ’2020 ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години, като за първите три са предвидени същите парични награди.
Наградите ще бъдат връчени на 22 октомври 2020 г.    
2020-05-26 14:39:17