Отварят кухнята и приема на деца в ясла № 1 в Кнежа

Отварят кухнята и приема на деца в ясла № 1 в Кнежа

Кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски издаде заповед,  с която се разрешава от 27 май да се възстанови работата на детска млечна кухня.

Приемът на деца ще започне на 8 юни.

 „Възлагам на директора на Детска ясла, да разработи мерки за работа в условията на извънредна епидемична обстановка, в съответствие с мерките, публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването и в срок до 01 юни да бъдат сведени до знанието на родителите на децата от Детска ясла № 1 и на Петя Маринска - директор дирекция „Обща администрация” при Община Кнежа.
 В срок до 01 юни 2020 г. да бъдат проведени всички разпоредени от компетентните органи подготвителни противоепидемични мерки за гарантиране на безопасен прием и работа с деца. Възлагам на Директора на Детска ясла № 1 град Кнежа, да организира работата и дейността по т.1 и т.2 от настоящата заповед. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа“, заяви кметът Илийчо Лачовски.

 
2020-05-26 14:13:58