Ремонтират четири кметства в Белослатинско

Ремонтират четири кметства в Белослатинско

Кметът на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от общината. На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с общинските имоти по населени места в община Бяла Слатина, както и належащи ремонти на уличната настилка и изкърпване на улици в кметствата с асфалт и изкърпване на дупки с Печматик. Предмет на срещата бяха и ремонтните дейности на кметства Попица, Бъркачево, Алтимир и Галиче по проект  „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина“ по подмярка 7.2.

Изслушана беше и информация за събираемостта на местните данъци и такси, както и за проблемите свързани с организацията на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места на общината. Беше обсъдена и темата за организацията на междуселищния транспорт в община Бяла Слатина.
2020-05-25 11:05:45