Остров ще привлича туристи с нови кътове за отдих край Дунава

Остров ще привлича туристи с нови кътове за отдих край Дунава

Нови придобивки ще имат скоро в крайдунавското село Остров. Кметството участва в обявения от МОСВ конкурс за общини и кметства за финансиране от ПУДООС на дейности по Национална кампания “Чиста околна среда – 2020”, на тема: „Обичам природата –и аз участвам” с проект: „Село Остров – приказно място за отдих в чиста околна среда“.

Остров е второ по големина от селата в община Оряхово, което се намира на брега на р. Дунав. През календарната година има няколко културни и еко събития с национално и международно значение, които се провеждат на пристанището край селото.

„Теренът, който сме избрали да облагородим и модернизираме е общинска собственост и се намира на брега на р.Дунав. Там ще бъдат поставени – 5 беседки, 2 комплекта маса с пейки, кошчета 2 тройни и 5 единични и 5 върби. Всеки човек посетил Остров посещава това място, любува се на гледката на реката и се зарежда с енергията на природата. Целите заложени в изпълнението на проекта “Село Остров – приказно място за отдих в чиста околна среда”, обхващат значителна част от населението, разпределени в няколко целеви групи. Осъществяването на подобен проект би имало огромен положителен ефект и би допринесло за поддържане чистотата на крайбрежния терен на р. Дунав в по-чист и желан за почивка и отдих от съселяните ни и гостите на селото“, уточни кметът на Остров Ирена Станкулова.
2020-05-19 11:32:49