Бяла Слатина ще има открита сцена

Бяла Слатина ще има открита сцена

С нова, открита и отдавна мечтана сцена, ще се сдобие в най-скоро време Бяла Слатина. Тя се строи в местността „Лесопарка“, като част от проекта „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина“. На новостроящата се сцена ще се изявяват всички самодейци, деца, ученици, пенсионери, гостуващи любителски състави. Този проект е в отговор на потребността на самодейците, децата и учениците от постоянно място, което да отговаря на нуждите на различните видове събития на открито, каквито в Бяла Слатина са честа практика и които са гаранция за съхраняването и опазването на българските традиции и добродетели.
Реализирайки проекта, общинското ръководство се надява да допълни и обогати работата на всички действащи самодейни състави, както и да осигури участие на много повече колективи от близо и далеч, на всички, които желаят да покажат, онова, което могат. Ще се разнообрази колоритът и общото звучене на изявите, изцяло ще се промени обстановката и възприятието на изкуството.
2020-05-18 14:43:28